Selektive SGLT-2-inhibitorer og kombinationer

A10BD, A10BK

Revideret: 13.06.2018

Selektive Sodium Glucose Co Transporter (SGLT)-2-inhibitorer er en stofgruppe, som selektivt og reversibelt hæmmer natrium-glucose cotransporter 2 i de proximale tubuli i nyren. Den normalt forekommende komplette reabsorption af den i præurinen udfiltrerede glucose forhindres derved, hvilket medfører glucosuri på 50-60 gram per døgn. 

 

Det renale tab af glucose reducerer plasma-glucose, og kalorietabet fører på sigt til vægttab og en reduktion i systolisk blodtryk på 3-5 mm Hg. Stofgruppen er i forsøg på diabetikere vist at kunne reducere HbA1c med 0,5-1,0% anvendt som monoterapi (dvs. samme størrelsesorden som andre tilgængelige orale antidiabetika), men i længerevarende studier (> 1 år) er de vist at være mere effektive end sulfonylurinstof og DPP-IV-hæmmere til at regulere blodglucose. I september 2015 blev resultaterne fra et stort studie publiceret, hvor empagliflozin sammenlignet med placebo over en 3-års-periode reducerede den kardiovaskulære dødelighed med 38% og risikoen for hjertesvigt med 35%. Canagliflozin har vist lignende resultater i relation til at reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom. 

 

Virkningsmekanismen forudsætter en vis nyrefunktion. Stofferne har kun begrænset virkning, hvis GFR er < 60 ml/min, og de bør ikke benyttes ved GFR < 45 ml/min. Forsigtighed ved samtidig brug af loop diuretika pga. risiko for dehydrering og hypotension. 

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Væsentligste bivirkninger er vaginitis og urinvejsinfektioner. Denne gruppe af antidiabetika er kasuistisk blevet associeret med udvikling af ketoacidose. Årsagen hertil er ikke afklaret, men ketoacidose er set hos patienter med dårlig egenproduktion af insulin i forbindelse med fx feber og kirurgiske indgreb. Patienterne har påvirket almentilstand, men ikke altid meget forhøjet blodglucose, så diagnosen stilles ofte ved at måle ketonstoffer og pH, der er under 7.3. 

Specielt når behandlingen initieres, kan pollakisuri være et problem. 

 

I et stort randomiseret studie med canagliflozin fandtes en øget risiko for perifere amputationer, primært af tæer hos patienter med en i forvejen høj risiko for en amputation. Lignende fund er ikke beskrevet for empagliflozin, dapagliflozin og ertugliflozin.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (Paranova)   33,00
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   36,51
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (Abacus)   34,50
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (2care4)   33,64
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   34,29
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 90 stk. (blister) (Paranova)   31,93
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   34,08
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   31,94
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   31,89
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (Orifarm)   31,88
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister) (2care4)   32,04
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Paranova)   16,44
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Orifarm)   16,25
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   18,26
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (2care4)   17,85
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister) (Abacus)   17,79
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Paranova)   15,84
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (2care4)   16,25
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (2care4)   15,24
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (Orifarm)   15,31
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   15,40
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (2care4)   15,29
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister) (Paranova)   15,39
Dapagliflozin Forxiga®
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   15,97
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg+5 mg 30 stk. (blister)  
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg+5 mg 90 stk. (blister)  
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg+5 mg 30 stk. (blister)  
Empagliflozin
Linagliptin
Glyxambi
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg+5 mg 90 stk. (blister)  
Canagliflozin Invokana
Mundipharma
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk. (blister)   31,31
Canagliflozin Invokana
Mundipharma
filmovertrukne tabletter  100 mg 90 stk. (blister)   30,33
Canagliflozin Invokana
Mundipharma
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)  
Canagliflozin Invokana
Mundipharma
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister)   10,44
Canagliflozin Invokana
Mundipharma
filmovertrukne tabletter  300 mg 30 stk. (blister) (Abacus)   10,44
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   28,35
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Paranova)   28,55
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   28,93
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister)   27,71
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   27,71
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Abacus)  
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  10 mg 90 stk. (blister) (Paranova)   27,76
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (blister)   11,39
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (blister) (Paranova)   11,42
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk. (blister) (Orifarm)   11,42
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Orifarm)   11,20
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Abacus)  
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister) (Paranova)   11,09
Empagliflozin Jardiance
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  25 mg 90 stk. (blister)   11,08
Dapagliflozin
Saxagliptin
Qtern
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg +10 mg 28 stk. (blister)  
Dapagliflozin
Saxagliptin
Qtern
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg +10 mg 98 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Metformin
Segluromet
MSD
filmovertrukne tabletter  2,5+1000 mg 56 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Metformin
Segluromet
MSD
filmovertrukne tabletter  2,5+1000 mg 196 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Metformin
Segluromet
MSD
filmovertrukne tabletter  7,5+1000 mg 56 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Metformin
Segluromet
MSD
filmovertrukne tabletter  7,5+1000 mg 196 stk. (blister)  
Ertugliflozin Steglatro
MSD
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   30,78
Ertugliflozin Steglatro
MSD
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   29,92
Ertugliflozin Steglatro
MSD
filmovertrukne tabletter  15 mg 28 stk. (blister)   10,26
Ertugliflozin Steglatro
MSD
filmovertrukne tabletter  15 mg 98 stk. (blister)   9,97
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
filmovertrukne tabletter  5+100 mg 28 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
filmovertrukne tabletter  5+100 mg 98 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
filmovertrukne tabletter  15+100 mg 28 stk. (blister)  
Ertugliflozin
Sitagliptin
Steglujan
MSD
filmovertrukne tabletter  15+100 mg 98 stk. (blister)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 60 stk. (blister)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 60 stk. (blister) (Paranova)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Paranova)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg 180 stk. (blister)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 60 stk. (blister) (Paranova)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 60 stk. (blister)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Orifarm)  
Empagliflozin
Metformin
Synjardy
Boehringer Ingelheim
filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg 180 stk. (blister) (Paranova)  
Canagliflozin
Metformin
Vokanamet
Mundipharma
filmovertrukne tabletter  50 mg + 1000 mg 60 stk  
Canagliflozin
Metformin
Vokanamet
Mundipharma
filmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg 60 stk.  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg 56 stk. (blister)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg 196 stk. (blister)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 56 stk. (blister) (Abacus)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 56 stk. (blister)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 56 stk. (blister) (Orifarm)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister) (Orifarm)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister) (Abacus)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister) (Paranova)  
Dapagliflozin
Metformin
Xigduo
AstraZeneca
filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg 196 stk. (blister)  
 
 
Gå til toppen af siden...