Dimyristoylphosphatidylcholin

Følgende præparat indeholder Dimyristoylphosphatidylcholin:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Dimyristoylphosphatidylcholin. Tjek derfor præparatets produktresume.
Præparat Medicinvirksomhed
Visudyne® Cheplapharm