Rabiesvirus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rabiesvirus:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Rabies-Imovax®  sanofi pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  >2,5 IE