Lamivudin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Lamivudin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Abacavir/Lamivudin "Mylan", komb.  Mylan filmovertrukne tabletter  600 mg/300 mg Abacavir
Combivir®, komb.  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  150+300 mg Zidovudin
Epivir®  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  150 mg
filmovertrukne tabletter  300 mg
oral opløsning  10 mg/ml
Kivexa®, komb.  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  600+300 mg Abacavir
Lamivudine "Sandoz"  Sandoz filmovertrukne tabletter  300 mg
Lamivudine "Teva Pharma BV"  TEVA filmovertrukne tabletter  300 mg
Triumeq, komb.  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg Abacavir
Dolutegravir
Trizivir®, komb.  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  300 + 150 + 300 mg Abacavir
Zidovudin
Zeffix®  GSK Pharma filmovertrukne tabletter  100 mg