Lopinavir

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Lopinavir:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kaletra, komb.  AbbVie filmovertrukne tabletter  100+25 mg Ritonavir
filmovertrukne tabletter  200+50 mg Ritonavir
oral opløsning  80 + 20 mg/ml Ritonavir