Omalizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Omalizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Xolair®  Novartis
injektionsvæske, opl.  75 mg
injektionsvæske, opl.  150 mg