Ivabradin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ivabradin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Corlentor®  Servier Danmark filmovertrukne tabletter  5 mg
Procoralan  Servier Danmark filmovertrukne tabletter  5 mg
filmovertrukne tabletter  7,5 mg