Tocofersolan

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tocofersolan:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Vedrop  Orphan Europe oral opløsning  50 mg/ml