Vinflunin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vinflunin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Javlor®  Pierre Fabré konc. til infusionsvæske, opl.  25 mg/ml