Indacaterol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Indacaterol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Hirobriz Breezhaler  Novartis inhalationspulver, kapsler  150 microgram
inhalationspulver, kapsler  300 mikrogram
Onbrez® Breezhaler®  Novartis inhalationspulver, kapsler  150 mikrogram
inhalationspulver, kapsler  300 mikrogram
Ultibro® Breezhaler®  Novartis inhalationspulver, kapsler  85 + 43 mikrogram Glycopyrroniumbromid