Bilastin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Bilastin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Bilaska  Parallelimporteret tabletter  20 mg
Revitelle®  Menarini tabletter  20 mg