Umeclidinium

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Umeclidinium:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Anoro, komb.  GSK Pharma inhalationspulver  55 mikrg / 22 mikrg Vilanterol
Incruse  GSK Pharma inhalationspulver  55 mikrogram