Dasabuvir

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Dasabuvir:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Exviera  AbbVie filmovertrukne tabletter  250 mg