Rupatadin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rupatadin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Rupafin®  Nigaard tabletter  10 mg
oral opløsning  1 mg/ml