Necitumumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Necitumumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Portrazza  Eli Lilly konc. til infusionsvæske, opl.  800 mg