Gå til toppen af siden...

Nyheder

 
2014-03-24
Antibiotikavejledningen har fået ny struktur
Ny struktur i antibiotikavejledningen giver bedre oversigt
2014-03-20
Nu også fotos af plastre på medicin.dk
På medicin.dk kan du se fotos af forskellige medicinske devices. Nu findes også fotos af medicinske plastre
2014-02-25
Protelos® - Skærpet advarsel fra EMA
EMA anbefaler, at brugen af Protelos® yderligere begrænses pga. risiko for kardiovaskulær sygdom
2014-02-12
Advarsel om blodfortyndende medicin
Sundhedsstyrelsen advarer mod samtidig AK-behandling og behandling med et af de nye orale antikoagulantia (NOAC).
2014-01-28
Metoclopramid - begrænsninger i anvendelsen
Sundhedsstyrelsen har ændret anbefaling for anvendelse af metoclopramid (Emperal®, Gastro-Timelets® og Primperan®).
2014-01-16
Sort trekant på præparater på pro.medicin.dk
Sort trekant indikerer "supplerende overvågning".
2014-01-13
Ny app om Akut smerte
Enhed for Akut Smertebehandling og Anæstesi - og Operationsklinikken (HOC) fra Rigshospitalet har udgivet en ny app om akut smerte.
2013-11-27
NorLevo® (levonorgestrel) og risiko for graviditet
Nødpræventionen NorLevo® anbefales ikke til kvinder, der vejer 75 kg eller mere.
2013-11-07
Intravenøse jernprodukter
Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede anbefalinger for brug af intravenøse jernprodukter, efter at EMA har afsluttet gennemgang af fordele og risici ved i.v.-jernprodukter. Medicin.dk er opdateret i overensstemmelse med disse anbefalinger.
2013-11-06
Hydroxyethylstivelse (HES) - opdatering
EMA's vurdering vedr. brugen af HES til kritisk syge patienter er afsluttet. Sundhedsstyrelsens har derfor udsendt justerede anbefalinger. Medicin.dk er opdateret i overensstemmelse med disse anbefalinger.
2013-10-25
Tilbagekaldelse af NovoMix®30
Tilbagekaldelse af partier af NovoMix®30 FlexPen® og Penfill®
2013-10-24
Thiazider og hyponatriæmi
Flere patienter indlægges med hyponatriæmi som formodet bivirkning til thiazid-behandling.
2013-02-06
Delekærv - er det altid en delekærv?
Medicin.dk modtager et stigende antal produktresumeer fra firmaer, hvori der gøres opmærksom på, at en delekærv ikke altid deler en tablet ligeligt, hvad angår indholdet af det aktive stof.
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Fluoxetin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Fluoxetin:
PræparatDispenseringsform/styrkeAndre indholdsstoffer
» Fluoxetin "1A Farma"  1A Farmahårde kapsler  20 mg
» Fluoxetin "2care4"  Parallelimporteret dispergible tabletter  20 mg
» Fluoxetin "Actavis"  Actavisopløselige tabletter  20 mg
hårde kapsler  20 mg
» Fluoxetin "EuroPharma"  Parallelimporteret hårde kapsler  20 mg
» Fluoxetin "HEXAL"  HEXALdispergible tabletter  20 mg
» Fluoxetin "Orifarm"  Orifarm Genericsopløselige tabletter  20 mg
» Fontex®  Lillyopløselige tabletter  20 mg