Glipizid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Glipizid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Minodiab  Parallelimporteret
tabletter  5 mg