Ichthammol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ichthammol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Inotyol®  BGP Products salve Titandioxid
Zinkoxid