Ichthammol

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ichthammol:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Inotyol®, komb.  BGP Products salve Titandioxid
Zinkoxid