Leucin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Leucin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Aminoplasmal® Elektrolyt, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Dinatriumphosphat
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
L-alanin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumacetat
Natriumhydroxid
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Aminoven Forte, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Amiped®, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
L-glutamin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Treonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Glavamin, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Glutaminsyre
Glycyl-glutamin
Glycyl-tyrosin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Valin
Mixamin Glucos, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Glucose
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Nutrineal® PD4, komb.  Baxter peritonealdialysevæske Arginin
Calciumchlorid
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumchlorid
Natriumlactat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 14 g N/l Elektrolytfri, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 18 g N/l Elektrolytfri, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vaminolac®, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
L-alanin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin