Magnesiumsulfat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Magnesiumsulfat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Magnesiumsulfat "SAD"  SAD konc. til infusionsvæske, opl.  2 mmol/ml