Maprotilin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Maprotilin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ludiomil®  AMCo Limited filmovertrukne tabletter  25 mg
filmovertrukne tabletter  75 mg