Mercaptopurin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mercaptopurin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Xaluprine  Pharmanovia oral suspension  20 mg/ml