Nitrendipin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Nitrendipin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Baypress®  Bayer tabletter  20 mg