L-alanin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet L-alanin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Aminoplasmal® Elektrolyt, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Dinatriumphosphat
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumacetat
Natriumhydroxid
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Aminoven Forte, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Amiped®, komb.  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
L-glutamin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Treonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Dipeptiven®, komb.  Fresenius Kabi konc. til infusionsvæske, opl.  200 mg/ml L-glutamin
Glavamin, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Glutaminsyre
Glycyl-glutamin
Glycyl-tyrosin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Valin
Mixamin Glucos, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Glucose
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Nutrineal® PD4, komb.  Baxter peritonealdialysevæske Arginin
Calciumchlorid
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumchlorid
Natriumlactat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 14 g N/l Elektrolytfri, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 18 g N/l Elektrolytfri, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vaminolac®, komb.  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin