Rifampicin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rifampicin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Rimactan®  Sandoz hårde kapsler  150 mg
hårde kapsler  300 mg
Rimactazid, komb.  Sandoz filmovertrukne tabletter  150+75 mg Isoniazid
Rimstar, komb.  Sandoz filmovertrukne tabletter Ethambutol
Isoniazid
Pyrazinamid