Alfentanil

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Alfentanil:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Rapifen®  Janssen injektionsvæske, opl.  0,5 mg/ml