Hexaglucon®

A10BB01
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,75 mg eller 3,5 mg glibenclamid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Initialt 1,75 mg dgl. stigende med 1,75 mg hver 3.-5. dag, til optimal regulering er opnået.
 • Vedligeholdelsesdosis 1,75-14 mg i døgnet.
 • Doser ≤ 7 mg gives som éngangsdosis om morgenen.
 • Doser > 7 mg fordeles med 7 mg morgen og den resterende del aften.
 • Døgndoser > 14 mg giver sjældent yderligere effekt.
 • Efter 4-8 ugers behandling kan glucosestofskiftet, evt. i forbindelse med vægtreduktion, være forbedret så meget, at dosisreduktion bør overvejes.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages umiddelbart før eller i forbindelse med et måltid.
 • Delekærvens formål er ikke at kunne dele tabletten.

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer
 • Kendt overfølsomhed over for meglitinider
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion
 • Nedsat leverfunktion
 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Synsforstyrrelser.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1- 2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
  • vitamin K-antagonister
  • fenylbutazon
  • sulfamethoxazol/trimethoprim
  • ACE-hæmmere
  • fluconazol
  • ranitidin
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Glibenclamid kan øge plasmakoncentrationen af ciclosporin.
 • Ciprofloxacin har i enkelte tilfælde medført øget virkning af glibenclamid. Årsagen er ukendt.
 • Der er risiko for stigninger i blodsukkerværdier ved kombinationsbehandling af glibenclamid og H2-antagonister.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider
 • Der er risiko for interaktionerne, hvis glibenclamid tages sammen  med perikon.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 800 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 200 eksponeringer stammer fra et klinisk kontrolleret randomiseret studie, hvor glibenclamid blev sammenlignet med insulin i behandlingen af gestationel diabetes fra gestationsuge 11. Behandling bør foregå i samarbejde med speciallæge i endokrinologi. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Koncentrationen i modermælken er umålelig lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Glibenclamid virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Samtidig fødeindtagelse påvirker ikke absorptionen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Udskilles i form af metabolitter, 50% gennem nyrerne og 50% med galden.
 • Virkningen indtræder efter 0,5-1 time.
 • Virkningsvarighed 8-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1,75 mg (kan dosisdisp.) 107110
120 stk.
198,30 6,61
(B) tabletter 3,5 mg (kan dosisdisp.) 107128
120 stk.
214,55 3,58

Foto og identifikation

Tabletter  1,75 mg  (delekærv ikke beregnet til deling)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1,75 mg (delekærv ikke beregnet til deling)
 
 
 

Tabletter  3,5 mg  (delekærv ikke beregnet til deling)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
tabletter 3,5 mg (delekærv ikke beregnet til deling)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...