Hexapindol®

Udgået: 26.02.2018
C07AA03
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel med kraftig egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk virkning, men ringe membranstabiliserende effekt. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg (delekærv) pindolol. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. Initialt 5-10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis 10-15 mg 1 gang dgl.

 

Angina pectoris 

 • Voksne. 5-10 mg 2-3 gange dgl.

 

Takyarytmier 

 • Voksne. 5-10 mg 2-3 gange dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 5-10 mg 2 gange dgl.


Bemærk: 

 • Kun tablet 15 mg med delekærv er markedsført.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Prinzmetals angina pectoris
 • Sinoatrialt blok, medmindre pt. har pacemaker
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose.

Forsigtighedsregler

 • Raynauds syndrom
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Søvnforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Opkastning.
Ødemer.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Myalgi.
Angst, Hovedpine, Mareridt, Nervøsitet, Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø, Hypotension, Raynauds syndrom, Vasokonstriktion.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok, Bronkospasme, Hjerteinsufficiens.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Forværring af psoriasis.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Trombocytopeni.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Samtidig behandling med β-agonister kan medføre øget forekomst af bronkospasmer.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Pindolol har egenstimulerende effekt og dermed både en blokerende og stimulerende effekt på β-receptoren. Dette fremkalder et mindre udtalt fald i hjertefrekvensen og hjertets minutvolumen end andre β-blokkere. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt (≥ 95%) fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • 30-40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 095281
100 stk.
Udgået 26-02-2018

Foto og identifikation

Tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...