Suprefact®

L02AE01
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (Gn-RH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

Prostatacancer. 

 

Bemærk: Buserelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til prostatacancer. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg buserelinacetat. 

Doseringsforslag

Prostatacancer 

Voksne. 0,5 mg (0,5 ml) s.c. hver 8. time i 7 dage. Injektionsstedet bør varieres. Derpå skiftes til intranasal behandling. 

Kontraindikationer

 • Hormonresistente tumorer
 • Kastration.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med depression, hypertension eller diabetes i anamnesen bør kun behandles med buserelin under tæt overvågning.
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med buserelin påbegyndes.

Bivirkninger

  

 • Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose).
 • Brug af næsesprayen kan fremkalde irritation af næseslimhinden.
 • Irritation i øjet kan forekomme hos kontaktlinsebærere.
 • Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i løbet af de første få uger af behandlingen.
 • Gennembrudsblødning kan forekomme senere i behandlingen.
Meget almindelige (> 10%) Træthed, Vægtændring.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Epistaxis, Hæshed, Nasal irritation, Palpitationer.
Hedeture.
Muskuloskeletale smerter.
Døsighed, Følelsesmæssig labilitet, Hovedpine, Nervøsitet, Paræstesier, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Acne, Alopeci, Hirsutisme, Rødme, Tør hud, Øget svedtendens.
Dyspareuni, Nedsat libido, Ovariecyster, Udflåd, Vaginal tørhed, Vaginitis.
Almindelige (1-10%) Depression*, Humørforstyrrelser*.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Angst, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær.
Ansigtsødem.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme, Hypertension.
Migræne.
Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Nedsat glucosetolerans.
Hypofyseadenom.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.
Fraktur, Osteoporose.

*Depression og humørforandringer kan ses som en almindelig bivirkning ved langvarig behandling og som en ikke-almindelig bivirkning ved kortvarig behandling. 

Interaktioner

Samtidig behandling med antidiabetika kan nedsætte den glykæmiske kontrol, og plasma-glucose bør derfor monitoreres regelmæssigt.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Doping

Anvendelse af buserelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon. Se endvidere GnRH-agonister

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 40 minutter efter s.c. injektion.
 • Bindes hurtigt og fast til receptorer i hypofyseforlappen, langsommere og mindre fast til celleproteiner i lever og nyrer.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Hovedmetabolitten, buserelin-(3-9)-heptapeptid, kumuleres i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 5,7-6,3. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 1 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml 083980
2 x 5,5 ml
542,75 74,01
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Orifarm) 145608
2 x 5,5 ml
524,65 71,55
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Paranova Danmark) 077862
2 x 5,5 ml
528,05 72,01
 
 

Revisionsdato

2019-07-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...