Dexofan®

R05DA09
 
 
Centralt virkende hostestillende middel. Virker ikke smertestillende eller obstiperende og kun i høje doser euforiserende og respirationsdeprimerende. Syntetisk opioid.

Anvendelsesområder

Hostestillende, især tør hoste. Se endvidere Hostestillende midler
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg (delekærv) dextromethorphan (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 11 år.  

15-30 mg 3-4 gange dgl. 

  

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn under 11 år.

Forsigtighedsregler

 • Skal gives med forsigtighed ved hoste med sekretion.
 • Forsigtighed ved astma samt ved nedsat leverfunktion.
 • Langsom CYP2D6-metaboliseringsevne: Risiko for øget/forlænget virkning.
 • Misbrug kan forekomme.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Dystoni, Hallucinationer, Mani, Svimmelhed.

Interaktioner

 • Svære toksiske reaktioner i form af excitation og hyperpyreksi kan optræde ved samtidig indgift af dextromethorphan og MAO-hæmmere.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af dextromethorphan - ved kombination med potente hæmmere kan øgningen være flere gange den normale plasmakoncentration. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
  Der bør observeres for toksiske effekter af dextromethorphan og dosisjustering kan overvejes.
 • Der er set øgede plamakoncentrationer af begge stoffer ved kombination med paroxetin pga. kompetitiv hæmning af CYP2D6.
 • Sideløbende administration af serotonin genoptagshæmmere (SSRI) og dextromethorphan kan give Serotoninsyndrom med ændring af mental status, hypertension, rastløshed og rystelser. Se endvidere SSRI.
 • Dextromthorphans CNS-hæmmende bivirkninger øges ved kombination med andre CNS-hæmmende midler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for under 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 3877

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • NMDA-receptorantagonist og agonist til µ-,δ-og κ-opioidreceptorerne samt til σ1- og σ2-receptorerne. Den aktive metabolit dextrorphan er en kraftigere NMDA-receptorantagonist end dextromethorphan.
  Dextromethorphan nedsætter hosterefleksen gennem påvirkning af hostecenteret i medulla oblongata.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Virkningsvarighed 5-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-2,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til bl.a. dextrophan, som er farmakologisk aktiv.
 • Udskilles gennem nyrerne som uomdannet stof og metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 058802
20 stk. (blister)
87,15 13,07

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3877 Einarson A, Lyszkiewicz D, Koren G The safety of dextromethorphan in pregnancy : results of a controlled study Chest 2001 119(2) 466-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11171724

 
 

Revisionsdato

2018-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...