Glucos "Fresenius Kabi" 500 mg/ml

Glucos "Fresenius Kabi"
B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 500 mg/ml. 1 l indeholder 500 g (2.780 mmol) glucose. 

Doseringsforslag

  • Individuelt.
  • Infusionshastigheden til voksne bør ikke overskride 50 ml/time.

 

Advarsel: 

  • Infusionsvæsken er stærkt hypertonisk.
  • Bør indgives i centralt venekateter.

Forsigtighedsregler

Paravenøs infusion kan give nekroser.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der ordineres 50% glukoseopløsning, hvilket svarer til 500 g/l. I stedet gives der fejlagtigt 50 mg/ml (50g/l). Fald i blodsukker med bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Hjertestop
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypervolæmi, Tromboflebitis.
Elektrolytforstyrrelser, Glucosuri, Hyperglykæmi.
Anafylaktisk reaktion*, Hypersensitivitet*.

*Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 50 ml væske pr. 6 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

  • Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.
  • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

  • Glucose metaboliseres primært til gluconeogenese (energilagring) og til glycogenolyse (energifrigivelse)..
  • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Infusionsvæske 500 mg/ml
Osmolaritet Ca. 2.780 mosmol/l
Isotoni Stærkt hypertonisk
Energiindhold Ca. 8.400 kJ/l (2.000 kcal/l)
pH Ca. 4

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives samtidig med, før eller efter blod gennem samme infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 500 mg/ml 469480
20 x 500 ml (Freeflex)
524,85
 
 

Revisionsdato

2016-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. maj 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...