Haemate®

B02BD06
 
 

Koncentreret plasmafraktion fra humant blod, der indeholder von Willebrand-faktor-aktivitet (VWF) og lkoagulationsfaktor VIII (FVIII), 

Anvendelsesområder

Behandling af patienter med hæmofili A eller von Willebrands sygdom ved: 

 • Akutte blødninger
 • Præ- og postoperativt
 • Profylaktisk ved hovedtraumer og andre svære traumer

 

Profylakse ved svær von Willebrand sygdom.  


Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 IE koagulationsfaktor VIII (antihæmofilifaktor A) og 1.200 IE von Willebrand-faktor (v WF) eller 1.000 IE koagulationsfaktor VIII (antihæmofilifaktor A) og 2.400 IE von Willebrand-faktor (v WF). 

Doseringsforslag

Individuel i.v. dosering i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktor VIII, evt. mængden af von Willebrand-faktor i patientens plasma. 

Forsigtighedsregler

 • Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes.
 • Natriumindhold
  1.000 IE indeholder 3 mmol natrium, som svarer til 176 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Trombose.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Udvikling af antistoffer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders katantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Kofaktor i det interne koagulationssystem.

Farmakokinetik

 • Middel terminal plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Den biologiske plasmahalveringstid varierer individuelt afhængig af blødningens størrelse og patientens tilstand.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Specifik aktivitet: 2-6 IE koagulationsfaktor VIII/mg protein og 5-17 IE v WF:RCo/mg protein. 1 IE svarer til aktiviteten af koagulationsfaktor VIII i 1 ml normalt humant plasma inden for 1 time efter tapningen.

  

Håndtering 

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i den medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder fuldblod og plasma.


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk stabl i 48 timer, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 149013
500 IE + 10 ml solvens
4.369,00
(B) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 149120
1000 IE + 15 ml solvens
8.719,90
 
 

Revisionsdato

2017-03-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...