Vaminolac®

B05BA01
 
 

Ernæringspræparat til parenteral anvendelse, indeholdende essentielle og non-essentielle aminosyrer i et forhold, som svarer til aminosyresammensætningen i modermælk. 

Anvendelsesområder

Intravenøs tilførsel af aminosyrer som en del af parenteral ernæring ved tilstande, hvor tilstrækkelig oral eller enteral ernæring er umulig, fx efter komplicerede mave-tarmoperationer.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 6,3 g L-alanin, 4,1 g L-arginin, 4,1 g asparaginsyre, 1 g L-cystein og L-cystin, 7,1 g L-glutaminsyre, 2,1 g glycin, 2,1 g L-histidin, 3,1 g L-isoleucin, 7 g L-leucin, 5,6 g L-lysin, 1,3 g L-methionin, 2,7 g L-phenylalanin, 5,6 g L-prolin, 3,8 g L-serin, 0,3 g taurin, 3,6 g L-threonin, 1,4 g L-tryptophan, 0,5 g L-tyrosin og 3,6 g L-valin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt afhængigt af aminosyrebehovet.
 • Normalt anbefales 1,0-2,0 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.
 • Sædvanlig infusionshastighed er ca. 2 ml/min. (1 l i løbet af 8 timer).

 

Børn 

 • Individuel dosering afhængig af alder, legemsvægt, indikation og tilstand.
 • Gives sædvanligvis som langsom i.v. infusion over 12 timer, bedst ved anvendelse af infusionspumpe.

 

Følgende forslag svarer til det totale basale aminosyrebehov: 

 • Børn 40 kg. 15 ml = 0,97 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.
 • Børn 20 kg. 19 ml = 1,24 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.
 • Børn 10 kg. 24 ml = 1,56 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.
 • Børn under 1 år. 30-35 ml = 1,95-2,27 g aminosyrer/kg legemsvægt/døgn.

  

Bemærk: 

Opløsninger med osmolaritet > 800 mosmol/l gives normalt i.v. i central vene. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Dosistilpasning under hensyn til patientbehov og sværhedsgrad af nyreinsufficiens.
  • Tæt monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved akut svær eller progredierende leverinsufficiens. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Uræmi uden mulighed for dialyse
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tromboflebitis.
Bivirkningerne ses især ved for hurtig infusion.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Indgår i kroppens pulje af frie aminosyrer og alle efterfølgende metaboliske processer på samme måde som aminosyrer fra føden. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 10-30 minutter for de fleste aminosyrer.
 • En mindre del af de infunderede aminosyrer udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolaritet ca. 535  mosmol/l
 • Aminosyreindhold/l: 65 g, deraf 29,8 g essentielle
 • Totalt kvælstofindhold/l: 9,3 g
 • Energiindhold/l: Ca. 1.000 kJ (240 kcal)
 • pH ca. 5,2.  

    

Tilsætning af additiver 

500 ml infusionsvæske kan tilsættes:
Calcium (som glubionat eller chlorid) 30 mmol
Kalium (som chlorid) 160 mmol
Magnesium (som sulfat) 13 mmol
Natrium (som chlorid) 200 mmol

Samt op til:
Tracel® (voksne) 

eller 

Peditrace (børn) 

  

10 ml 

  

30 ml 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke tilsættes andre lægemidler end de anførte ernæringsopløsninger. 

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 010534
10 x 100 ml
545,80
(B) infusionsvæske, opløsning 010755
10 x 500 ml
2.654,20

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...