Holoxan®

L01AA06
 
 

Alkylerende cytostatikum. Kemisk nært beslægtet med cyclophosphamid. 

Anvendelsesområder

  • Fortrinsvis til sarkomer, men anvendes også til cancer testis, cancer colli uteri og maligne lymfomer.

Ifosfamid bør kun anvendes i forbindelse med det uroprotektive stof, mesna, og bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ifosfamid. 

Doseringsforslag

Forskellige doseringsskemaer er anvendt, oftest 500-3.000 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 1-3 dage. Mindre doser anvendes i kombinationskemoterapi, se speciallitteratur.
Dosis må afpasses efter leukocyt- og trombocyttal samt nyrefunktion og øvrige bivirkninger. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Hæmoragisk cystitis efter tidligere behandling med cyclophosphamid eller ifosfamid. Intravesikal obstruktion. 

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Kvalme, Opkastning.
Flebitis.
Knoglemarvsdepression.
Døsighed, Encefalopati*.
Alopeci.
Hæmaturi.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Hepatotoksicitet.
Acidose.
Infektioner.
Nyrefunktionspåvirkning, Oligospermi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sekundær malignitet.
Leverpåvirkning, Stomatitis.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Pneumoni.
Depression, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Somnolens, Svimmelhed.
Sepsis.
Amenoré, Inkontinens.
Meget sjældne (< 0,01%) Hjertestop, Myokardieinfarkt, Tromboemboli.
Anafylaktisk reaktion.

* Encefalopati kan udvikles inden for få timer og op til nogle få dage efter påbegyndelse af behandling med ifosfamid. Hurtigere symptomlindring er rapporteret, hvor methylenblåt er anvendt ved ifosfamid-fremkaldt encefalopati.  Dosering: I litteraturen er angivet 50 mg i.v x 6 dgl. indtil encefalopatien er svundet. Det er uafklaret, om methylenblåt kan anvendes profylaktisk ved fornyet behandling med ifosfamid. Se endvidere Methylthionin (methylenblåt)

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

  • Efter i.v. indgift dannes de aktive alkylerende metabolitter ved biotransformation via CYP3A4 i leverens mikrosomale enzymsystem.
  • Plasmahalveringstiden for ifosfamid og biologisk aktiv 4-hydroxy-metabolit er 4-7 timer.
  • De aktive metabolitter og den urotoksiske metabolit, acrolein, udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
  • Højst 10% af den indgivne ifosfamid udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5 


Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 25 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 40 mg/ml. 


Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 12,5 ml sterilt vand. Opblandes yderligere i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske, mængde afhængig af infusionstiden. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning skal anvendes inden 12 timer. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af ifosfamid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 025372
1 g
433,40
 
 

Revisionsdato

2016-01-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...