Imodium®

Imodium Lingual, Imodium Smelt
A07DA03
 
 

Peristaltikhæmmende obstipans uden euforiserende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Diarré.
 • Symptomatisk behandling af akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable hos diagnosticerede voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid. 

Imodium® Lingual, frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid. 

Imodium Smelt, frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 2 mg loperamidhydrochlorid.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,2 mg loperamidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Akut diarré 

 • Tabletter
  • Voksne
   • Initialt 4 mg
   • Pause 1 time
   • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
   • Højst 16 mg i døgnet.
  • Børn > 12 år
   • Initialt 2 mg
   • Pause 1 time
   • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
   • Højst 6 mg/20 kg legemsvægt, dog højst 8 mg i døgnet.
 • Oral opløsning
  • Børn > 2 år
   • Initialt 100 mikrogram/kg legemsvægt
   • Derefter 50 mikrogram/kg legemsvægt efter hver uformet afføring
   • Højst 300 mikrogram/kg legemsvægt i døgnet.

 

Kronisk diarré 

 • Tabletter
  • Voksne. Initialt 4 mg dgl.
  • Børn > 12 år. Initialt 2 mg dgl.
  • Dosis justeres indtil 1-2 faste afføringer/dag er opnået.
  • Højst 16 mg i døgnet.


Akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Tabletter
  • Voksne
   • Initialt 4 mg
   • Pause 1 time
   • Derpå 2 mg efter hver uformet afføring
   • Højst 16 mg i døgnet.
  • Bemærk
   • Må ikke anvendes til børn < 18 år.

Bemærk: 

 • Behandling af akut diarré bør ikke fortsættes ud over 48 timer.
 • Dosis nedsættes ved nedsat leverfunktion.
 • Tabletter bør ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Oral opløsning anvendes med forsigtighed til børn > 2 år.
 • Oral opløsning bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Frysetørrede tabletter lægges oven på tungen.

 

Kontraindikationer

 • Diarré med feber eller blodig afføring
 • Invasive infektiøse tarmsygdomme og aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ileus
 • Megacolon
 • Frysetørrede tabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til personer med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Generelt 

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Nedsat leverfunktion
 • Bør som hovedregel ikke anvendes ved akut diarré af ukendt årsag pga. risiko for udvikling af ileus.

 

Yderligere ved akutte episoder af diarré i forbindelse med colon irritable 

 • Loperamid bør kun anvendes, hvis en læge tidligere har stillet diagnosen colon irritable.
 • Patienter > 40 år bør kontakte en læge før brug:
  • Hvis symptomerne forværres, mønstret af symptomer ændres, nye symptomer udvikles, eller hvis gentagne episoder af diarré fortsætter i > 2 uger.
  • Ved vægttab.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Flatulens, Kvalme, Obstipation.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Somnolens.
Sjældne (0,01-0,1%) Paralytisk ileus.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
 • Risikoen for paralytisk ileus er større hos børn.
 • Ved overdosering er der rapporteret kardiale bivirkninger.

Interaktioner

 • Loperamid er både en hæmmer af og et substrat for CYP3A4.
 • Itraconazol og ritonavir hæmmer loperamids omsætning i CYP3A4 i leveren.
 • Brug af loperamid over lang tid kan medføre fald i plasmakoncentrationen af saquinavir, hvilket kan resultere i nedsat effekt af saquinavir.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på ca. 5,1%. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. 


Se endvidere

Forgiftning

Symptomer: Obstipation, ileus, urinretention, CNS-depression.
Behandling: Naloxon har været anvendt med effekt på obstipation ved overdosering, idet naloxon antagoniserer loperamids forlængelse af transittiden i tarmen. 

Farmakodynamik

Loperamid bindes til opioidreceptoren i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen. 
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren, hvor der er betydelig førstepassage-metabolisme.
 • Udskilles i konjugeret form med galden. 
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : oral opløsning 0,2 mg/ml
Titandioxid (E171) : tabletter 2 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 0,2 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 0,2 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 0,2 mg/ml
Mint : frysetørrede tabletter 2 mg
Ribs : oral opløsning 0,2 mg/ml
Andre:
Aspartam : frysetørrede tabletter 2 mg
Lactose : tabletter 2 mg
Macrogoler : tabletter 2 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 117523
10 stk.
ikke fast pris
(HF) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 036319
20 stk.
ikke fast pris
(HF) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 036459
60 stk.
ikke fast pris
(HF) frysetørrede tabletter 2 mg  (Orifarm) 594999
10 stk. (blister)
Udgået 29-01-2018
(HF) frysetørrede tabletter 2 mg 038029
12 stk. (blister)
ikke fast pris
(B) oral opløsning 0,2 mg/ml 114710
90 ml
Udgået 20-11-2017

Substitution

tabletter 2 mg
Imolope Orifarm Generics, Loperamid, tabletter 2 mg
Lopacut Vitabalans, Loperamid, filmovertrukne tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg

Præg:
L2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,3 x 8,3
tabletter 2 mg
 
 
 

Frysetørrede tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 9,5
frysetørrede tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...