Betoptic®

Betoptic S
S01ED02
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg betaxolol (som hydrochlorid).
Betoptic® S, øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 2,5 mg betaxolol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. Behandlingen kan kombineres med andre glaukommidler. 

 

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger: 

 • atrio-ventrikulært blok
 • ubehandlet hjerteinsufficiens
 • reaktiv luftvejssygdom, herunder svær bronkial astma samt svær bronkial astma i anamnesen 
 • kronisk obstruktiv lungesygdom
 • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med betaxolol som eneste middel
 • Forsigtighed ved kontaktlinsebrug på grund af en evt. nedsat corneasensibilitet.
 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger
 • Forsigtighed ved:
  • svært regulerbar diabetes mellitus
  • hypertyroidisme
  • snævervinklet glaukom
 • Indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Øjenirritation.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Sløret syn, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø*.
Depression, Svimmelhed.
Conjunctivitis, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hyperæmi, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn), Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier*, AV-blok, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Angst, Synkope.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Katarakt.
Ikke kendt Arytmier.
Hypoglykæmi.
Alopeci*.
Allergiske reaktioner*, Hypersensitivitet.
Seksuelle forstyrrelser.
Choroidealøsning**, Corneaerosion***, Periorbitalt ødem.

* De nævnte bivirkninger er observeret ved brug af oftalmologiske β-receptorblokkere og kan potentielt også forekomme med dette præparat. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Interaktioner

β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi. 

Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af: 

 • calciumantagonister
 • β-blokkere
 • antiarytmika
 • digoxin
 • parasympatomimetika
 • CYP2D6-hæmmere.

 

β-blokkere kan mindske responset på adrenalin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

 • Betaxolol er en beta-1 selektiv adrenoceptorantagonist, der formodes at reducere produktionen af kammervand.
 • Stoffet har ikke nogen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.
 • Betaxolol har, på grund af sin beta-1 selektive effekt, ingen signifikant indflydelse på pulmonere funktioner og kan derfor med forsigtighed anvendes til behandling af patienter med moderat obstruktiv lungesygdom, evt. i kombination med bronkodilaterende midler.

Farmakokinetik

 • Efter lokal applikation indtræder virkningen normalt efter ca. 30 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af flerdosisbeholder: Kan opbevares højst 1 måned. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Borsyre  (E284) : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Andre:
Amberlite : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Carbomer 974P : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Lauroylsarcosinat : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Mannitol : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 098582
5 ml
94,35 3,77
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 423434
5 ml
103,45 4,14
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 381020
3 x 5 ml
268,40 3,58
 
 

Revisionsdato

2017-11-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...