Fucicort®

Fucicort Lipid
D07CC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer
 • Psoriasis inficeret med fusidinfølsomme mikroorganismer
 • Inficeret atopisk dermatit.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som valerat) og 20 mg fusidinsyre.
Fucicort Lipid® creme. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som valerat) og 20 mg fusidinsyre. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Kontakt med øjnene bør undgås, idet forhøjet intraokulært tryk og glaukom kan forekomme efter langvarig brug af topikale kortikosteroider nær øjnene og særligt hos patienter disponeret for at udvikle glaukom.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding: 

Almindelige (1-10%) Hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1%) Erytem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme*.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Sløret syn.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Betamethason hører til gruppen af stærkt virkende glukokortikoider (gruppe III) og udøver sin effekt ved at hæmme lokale immunreaktioner bl.a. kardilatation, hævelse og ømhed. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre.
Fusidinsyre er et antibiotikum med virkning primært overfor gram-positive bakterier. Fusidinsyre har særlig høj aktivitet overfor Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes samt corynebakterier og udøver effekt ved at hæmme bakteriernes proteinsyntese. Resistens over for fusidinsyre er efter 30 års anvendelse sjælden (1-3%). Bakterier med resistens over for penicillin og andre antibiotika er oftest følsomme over for fusidinsyre. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.

Indholdsstoffer

Betamethasoncreme  1 + 20 mg/gcreme  1 + 20 mg/gcreme  1 + 20 mg/g  (2care4) creme  1 + 20 mg/g  (Orifarm) creme  1 + 20 mg/g  (Paranova Danmark) creme  1+20 mg/g  (Paranova Danmark)
Fusidincreme  1 + 20 mg/gcreme  1 + 20 mg/gcreme  1 + 20 mg/g  (2care4) creme  1 + 20 mg/g  (Orifarm) creme  1 + 20 mg/g  (Paranova Danmark) creme  1+20 mg/g  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorcresol : creme 1 + 20 mg/g
Kaliumsorbat  (E202) : creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Andre:
Cetostearylalkohol : creme 1 + 20 mg/g, creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Citronsyre : creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Hypromellose : creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Macrogoler : creme 1 + 20 mg/g
Natriumdihydrogenphosphat : creme 1 + 20 mg/g
Paraffin : creme 1 + 20 mg/g, creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Renset vand : creme 1 + 20 mg/g, creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Steareth-21 : creme 1 + 20 mg/g (Lipid)
Tocopherol : creme 1 + 20 mg/g, creme 1 + 20 mg/g (Lipid)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1 + 20 mg/g 161208
15 g
81,10
(B) creme 1 + 20 mg/g  (Lipid)  045978
15 g
121,75
(B) creme 1 + 20 mg/g 573568
30 g
154,10
(B) creme 1 + 20 mg/g  (Lipid)  045860
30 g
148,15
(B) creme 1 + 20 mg/g  (2care4) 573913
30 g
Udgået 19-11-2018
(B) creme 1 + 20 mg/g  (Orifarm) 469608
30 g
140,90
(B) creme 1 + 20 mg/g  (Paranova Danmark) 043773
30 g
134,60
(B) creme 1+20 mg/g  (Paranova Danmark) 554793
30 g
140,05

Substitution

creme 1 + 20 mg/g
Fucibet (Parallelimport), Betamethason, Fusidin, creme 1 + 20 mg/g
Fusidinsyre/betamethaso"2care4 (Parallelimport), Betamethason, Fusidin, creme 20+1 mg/g
Fusidinsyre/betamethason Mylan Mylan, Betamethason, Fusidin, creme 20+1 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...