Surgamyl®

M01AE11
 
 

Anvendelsesområder

Reumatiske sygdomme, specielt inflammatoriske lidelser. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg (delekærv) tiaprofensyre. 

Doseringsforslag

300 mg 2 gange dgl.

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Sværere hjerte- og leverinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni.
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID
 • Børn < 3 år.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.

 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter.
Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Astma.
Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Cystitis.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning eller perforation, Hæmatemese, Leverpåvirkning, Melæna, Stomatitis.
Anæmi, Blødningstendens, Trombocytopeni.
Natriumretention.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis.
Tinnitus.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Tiaprofensyre kan påvises i synovialvæsken hos patienter med reumatoid artritis.
 • 8 timer efter indgiften overstiger koncentrationen i synovialvæsken plasmakoncentrationen.
 • Metaboliseres i ringe omfang i leveren ved reduktion og oxidation.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2,5 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne væsentligst som uomdannet substans og i glucuronideret form. En ringe del udskilles formentligt med galden.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 173468
20 stk. (blister)
125,55 12,56

Foto og identifikation

Tabletter  300 mg

Præg:
SURGAM, 300,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,1 x 11,1
tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...