Dipentum®

A07EC03
 
 

Middel med specifik antiinflammatorisk virkning på bindevæv i tarmvæggen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) olsalazinnatrium.
Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg olsalazinnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt.
  

Initialt 

 • Sædvanligvis 500 mg 2-4 gange dgl. umiddelbart efter et måltid.
 • For at undgå dyspepsi indledes ofte med 250 mg 2 gange dgl., og derefter øges med 250 mg dgl. indtil 1-3 g jævnt fordelt over døgnet.
 • Enkeltdosis bør ikke overstige 1 g
 • Maksimal døgndosis bør ikke overstige 3 g.

  

Vedligeholdelsesdosis efter symptomfrihed  

 • 500 mg 2 gange dgl.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for salicylater.
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Stærkt nedsat nyrefunktion.

Forsigtighedsregler

 • Der er rapporteret udvikling af reversibel interstitiel nefritis under behandling, hvorfor nyrefunktionen bør monitoreres.
 • Forsigtighed bør udvises ved nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Artralgi.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Pericarditis.
Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel lungesygdom, Myocarditis.
Depression, Perifer neuropati.
Angioødem.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med azathioprin kan øge risikoen for knoglemarvsdepression.
 • Indgift af antibiotika med virkning på tarmfloraen nedsætter spaltningen af olsalazin, hvorved virkningen eventuelt nedsættes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er få specifikke data for olsalazin, som spaltes til to mesalazinmolekyler i colon. For oral og rektal administration af mesalazin er der i alt data for mere end 2.100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Flere datasæt peger på en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan dog meget vel fortolkes som confounding by indication. Der er beskrevet ét tilfælde af medfødt nyrepåvirkning hos et barn eksponeret for 2-4 gram mesalazin under 3.-5. måned af graviditeten; men kausaliteten er tvivlsom.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af mesalazin er ca. 9%, hvilket er højt. Sandsynlige bivirkninger (diarré) hos barnet er beskrevet i mindst tre tilfælde. Såfremt behandling fortsættes under amning, bør man være opmærksom på bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Olsalazin består af 2 kovalent bundne mesalazin-molekyler. Tarmbakterier i colon spalter molekylet næsten fuldstændigt til mesalazin.
 • Mezalazins virkningsmekanisme er ikke endeligt fastlagt.
 • Inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler.

Farmakokinetik

 • Olsalazin er en prodrug, der består af to molekyler mesalazin.
 • Mesalazin metaboliseres allerede i tarmens epitelceller ved acetylering, som synes at være uafhængig af patientens acetylatorfænotype. Acetylmesalazin menes at være farmakologisk inaktiv. Absorptionen er ca. 25%.
 • Plasmahalveringstid for mesalazin og acetylmesalazin er henholdsvis 40 og 70 minutter.
  Ca. 25% udskilles gennem nyrerne, hovedsageligt som acetylmesalazin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Karamel (E150a) : hårde kapsler 250 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 250 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 485067
100 stk.
513,85 10,28
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 598843
100 stk.
273,10 10,92
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 504836
300 stk.
747,30 9,96

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
D500
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 16
tabletter 500 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
DIPENTUM®, 250 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 6,7 x 19
hårde kapsler 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...