Gastro-Timelets®

Udgået: 11.09.2017
A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

Kortvarig profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning 

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 30 mg metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 30 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).
 • Ved nedsat lever- og nyrefunktion bør dosis nedsættes ved forlængelse af dosisintervallet.

Kontraindikationer

 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

 • Parkinsons sygdom
 • Depression
 • Excitationstilstande hos ældre
 • Nedsat nyrefunktion
 • Nedsat leverfunktion
 • Bør ikke anvendes til børn og unge i alderen 1-18 år pga. øget risiko for neurologiske bivirkninger, fx ekstrapyramidale gener og tics.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Diarré, Mundtørhed.
Hypotension  (især efter i.v. indgift).
Akatisi, Depression, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi  (især efter i.v. indgift).
Hyperprolaktinæmi.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni, Hallucinationer.
Hypersensitivitet.
Amenoré.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion, Kramper.
Ikke kendt AV-blok*, Forlænget QT-interval, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi), Hypertension, Kredsløbskollaps.
Methæmoglobinæmi.
Gynækomasti.
Malignt neuroleptikasyndrom, Suicidaladfærd, Synkope*, Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)*.

* Ses især efter i.v. indgift. 

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin.  

Interaktioner

 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid er et antipsykotikum og bør ikke anvendes samtidigt med andre antipsykotika.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin(D2)-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige på 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden varierer mellem 30% og 100%.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 4-6 timer.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne hovedsageligt som sulfatkonjugat, idet højst 20% af en indgiven dosis udskilles som uomdannet substans.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 018531
20 stk. (blister)
Udgået 2017-09-11 00:00:00
(B) hårde depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 029512
50 stk. (blister)
Udgået 2017-09-11 00:00:00
(B) hårde depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 029546
100 stk. (blister)
Udgået 2017-09-11 00:00:00

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul, Orange
hårde depotkapsler 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...