Humatrope®

H01AC01
 
 
Væksthormon fremstillet ved genteknologi (colibakterier). Identisk med humant somatropin.

Anvendelsesområder

 

Bemærk: 

Behandling med væksthormon bør indledes på en sygehusafdeling, der har særlig erfaring inden for dette område. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 cylinderampul indeholder 6 mg, 12 mg eller 24 mg somatropin. 

Doseringsforslag

Væksthormonmangel 

 • Børn
  • 0,025-0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 0,7-1 mg/m2 legemsoverflade/døgn. Ved fortsat væksthormonmangel efter afsluttet vækst, bør behandlingen fortsætte til fuld voksen udvikling er opnået. Ang. dosering, se nedenfor.
 • Voksne
  • Væksthormonmangel opstået i barndommen. Sædvanligvis 0,2-0,5 mg/døgn. Dosis justeres løbende baseret på klinisk respons og serum-IGF-I-koncentrationen.
  • Væsthormonmangel opstået i voksenalderen. Initialt 0,1-0,3 mg/døgn. Dosis kan øges månedligt baseret på klinisk respons og serum-IGF-I-koncentrationen.
  • Kvinder kan have behov for højere doser end mænd, mens der ses stigende IGF-I følsomhed hos mænd over tid. Opmærksomhed på risiko for underbehandling af kvinder (særligt ved samtidig østrogenbehandling) og overbehandling af mænd.
  • Dosisbehovet falder med alderen.
  • Stor individuel variation i vedligeholdelsesdosis, men sjældent over 1,0 mg/døgn.

 

Turners syndrom 

 • 45-67 mikrogramg/kg legemsvægt/dag eller 1,3-2,0 mg/m2 legemsoverflade/dag.

 

Small for Gestational Age (SGA) 

 • Vækstforstyrrelser hos børn født små i forhold til gestationsalder (SGA) og uden spontan vækstforøgelse ved 4-års-alderen eller senere. Sædvanligvis 0,035 mg/kg/døgn svarende til 1,0 mg/m2/døgn. Højere doser har været anvendt.

 

Kronisk nyresygdom med dårlig højdevækst 

 • 0,045- 0,050 mg/kg legemsvægt/døgn s.c., svarende til 1,4 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Prader-Willis syndrom 

 • Børn. 0,035 mg/kg legemsvægt/døgn s.c. svarende til 1 mg/m2 legemsoverflade/døgn.

 

Bemærk: 

 • Dosis bør gives om aftenen.
 • Dosis gives s.c. og der bør skiftes indstikssted for at undgå lipoatrofi.
 • Den angivne maksimale døgndosis bør ikke overskrides.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Patienter med aktiv hjernetumor eller anden aktiv malign sygdom
 • Akut kritisk sygdom
 • Fremning af vækst hos børn med lukkede epifyselinjer.

Forsigtighedsregler

 • Børn med lukkede epifyselinjer vurderes for fortsat væksthormonmangel inden behandling fortsættes med voksendosis.
 • Patienter med diabetes eller glucoseintolerance skal monitoreres nøje.
 • Proliferativ diabetisk retinopati.
 • Thyroideastatus og nyrefunktion kontrolleres jævnligt. Ved symptomer forenelig med øget intrakraniel tryk anbefales fundoskopi.
 • Før behandling påbegyndes hos patienter med Prader-Willis syndrom, bør disse undersøges for tegn på øvre luftvejsobstruktion, søvnapnø eller luftvejsinfektioner.
 • Væksthormon øger den perifere dejodering af T4 til T3.
 • Behandling med somatripin kan medføre reduktion i serumkoncentrationen af kortisol.

Bivirkninger

 • De almindeligste bivirkninger omfatter normalt hovedpine, led- og muskelsmerter, kvalme og kraftesløshed.
 • Somatropin nedsætter insulinfølsomheden. Nedsat glukosetolerans, diabetes og hyperglykæmi forekommer.
 • Hos voksne er bivirkninger pga. væskeretension almindelige (fx perifere ødemer), mens de hos børn ses mindre hyppigt. Disse bivirkninger er normalt forbigående.
 • Hypothyreoidisme kan demaskeres pga. øget omdannelse af T4 til T3.
 • Benign intrakraniel trykstigning er set - formodentlig relateret til væskeretension.
 • I meget sjældne tilfælde er set leukæmi hos børn, men alt tyder på, at incidensen er på niveau med baggrundspopulationen.
 • Øget risiko for pancreatitis hos børn i forhold til voksne.
 • Udvikling af antistoffer er forekommet med varierende hyppighed, alt efter dosisstørrelse.
 • Forbigående reaktioner på indstiksstedet (fx blødning, atrofi, urticaria).

Interaktioner

 • Glukokortikoider kan modvirke effekten af somatropin. Samtidig anvendelse af disse farmaka kræver omhyggelig justering af glukokortikoiddosis.
 • Øget dosis somatropin kan være nødvendig ved samtidig østrogenbehandling.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af  somatropin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Væksthormon. 

Farmakokinetik

 • Bindes til specifikke proteiner i plasma.
 • Plasmahalveringstid 20-25 minutter efter i.v. injektion og 2-4 timer efter s.c. injektion.
 • Effekten på de metaboliske funktioner varer betydeligt længere, formentligt fordi GH stimulerer dannelse af IGF-I, hvis halveringstid er betydeligt længere.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,5. 

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af en cylinderampul tilsættes medfølgende solvens vha. medfølgende fortyndersprøjte og opløses forsigtigt uden omrystning, se medfølgende brugsvejledning.
 

Bemærk: Injektionsvæske i cylinderampul administreres med en speciel injektionspen (Humatro-pen), som gratis kan rekvireres hos firmaet. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er holdbar i 28 dage i køleskab (2-8°C). Kan opbevares højst 30 minutter pr. dag ved stuetemperatur.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 6 mg 582080
1 cylinderamp. + solvens
1.918,45 213,16
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 12 mg 582114
1 cylinderamp. + solvens
3.833,85 212,99
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 24 mg 582130
1 cylinderamp. + solvens
7.664,85 212,91

Foto og identifikation

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  6 mg

Farve: Lysegrå
Mål i mm: 162 x 27
Pen til injektion af Humatrope®
HumatroPen® 6 mg
 
 
 
 
Pen til injektion af Humatrope® uden beskyttelseshætte
 
HumatroPen® 6 mg
 
 
 
 
Sæt med pen til injektion af Humatrope® samt nåleskjuler
 
HumatroPen® 6 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  12 mg

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 162 x 27
Pen til injektion af Humatrope®
HumatroPen® 12 mg
 
 
 
 
Pen til injektion af Humatrope® uden beskyttelseshætte
 
HumatroPen® 12 mg
 
 
 
 
Sæt med pen til injektion af Humatrope® samt nåleskjuler
 
HumatroPen® 12 mg
 
 
 
 
 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  24 mg

Farve: Grøn
Mål i mm: 162 x 27
Pen til injektion af Humatrope®
HumatroPen® 24 mg
 
 
 
 
Pen til injektion af Humatrope® uden beskyttelseshætte
 
HumatroPen® 24 mg
 
 
 
 
Sæt med pen til injektion af Humatrope® samt nåleskjuler
 
HumatroPen® 24 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...