Influvac®

J07BB02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod influenza. 


 Det anbefales at vaccinere følgende persongrupper: 

 • Kroniske, behandlingskrævende lunge- eller kredsløbssygdomme (undtaget isoleret hypertension)
 • Diabetes mellitus
 • Påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft
 • Svær overvægt (BMI ≥ 40)
 • Kronisk lever- eller nyresvigt
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Medfødte eller erhvervede immundefekter
 • Andre sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering kan medføre, at influenza udgør en alvorlig sundhedsmæssig risiko
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede
 • Ældre ≥ 65 år
 • Førtidspensionister
 • Børn > 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza ud fra følgende kriterier:
  • Børn, som behandles på børneafdelinger for sygdomme, der påvirker lungefunktionen, hjertesygdomme, immundefekter mv.
  • Der er ikke indikation for vaccination af børn med diabetes mellitus eller velbehandlet astma.
  • Detaljerede retningslinjer udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder influenzavirusantigener.  

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 9 år
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som tidligere er vaccineret mod influenza
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som ikke tidligere er vaccineret mod influenza
  • 2 doser á 0,5 ml med mindst 4 ugers mellemrum.

 

Injektion 

 • Vaccinen gives dybt s.c. eller i.m.


Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med andre vacciner, men vaccinerne skal i så fald gives i separate sprøjter på separate injektionssteder med en afstand på mindst 2,5 cm.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel fra år til år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, formaldehyd, cetyltrimethylammoniumbromid, polysorbat 80 eller gentamicin. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Temperaturstigning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Hypæstesi, Paræstesier.
Ikke kendt Vasculitis.
Trombocytopeni.
Encefalomyelitis, Guillain-Barrés syndrom, Kramper, Neuralgi.

De fleste bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-2 dage. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for 2.800 børn eksponeret under graviditet, heraf omkring 2.000 i 2. eller 3. trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er omkring 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder antigener fra formalininaktiveret influenza A- og influenza B-virus, som er dyrket i befrugtede hønseæg.
 • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO’s anbefalinger.

 

Håndtering 

 • Vaccinen bør have stuetemperatur inden brug.
 • Injektionssprøjten omrystes før brug.
 • Bemærk: Til børn, når doser på 0,25 ml skal anvendes, skal stemplet presses til mærket, så halvdelen af volumen udtømmes. Den resterende mængde skal injiceres.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 166204
10 stk.
625,45
 
 

Revisionsdato

2018-10-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...