Pamol®

N02BE01
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. Paracetamol

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (filmovertrukne - delekærv) paracetamol. 
Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.  

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet.
  Doseringsinterval: Mindst 4 timer.
 • Børn < 12 år. 50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.
  Doseringsinterval: Mindst 6 timer.


Bemærk: Brusetabletter opløses i et glas vand. 

Kontraindikationer

Alvorlig leverinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

Natriumindhold 

 • 1 brusetablet indeholder ca. 17 mmol natrium, som svarer til ca. 995 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Natriumindholdet i brusetabletter kan forværre ødemtendens.

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 


Se endvidere

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypotalamus. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt (85- 90%) og meget hurtigt i den proksimale del af tyndtarmen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Absorptionen sker noget hurtigere efter indgift af brusetabletter og oral opløsning.
 • Ved tilsætning af natriumhydrogencarbonat fordobles absorptionshastigheden af paracetamol.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde for antipyretisk og analgetisk effekt: 65-130 mikromol/l (10-20 mg/l).
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Citron : brusetabletter 500 mg
Andre:
Lactose : brusetabletter 500 mg
Macrogoler : brusetabletter 500 mg

Tilskud

Brusetabletter 

 • Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med paracetamol i faste orale formuleringer ikke er mulig.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 523801
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 446771
20 stk. (blister)
21,10 9,33
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 598708
100 stk.
40,85 2,45
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 510732
300 stk.
70,60 1,41
(B) brusetabletter 500 mg 591461
24 stk.
Udgået 18-12-2017

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Panodil GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Sandoz" Sandoz, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Pinemol 2care4, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Pinex Actavis, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
brusetabletter 500 mg
Panodil Brus GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, brusetabletter 500 mg
Pinex Actavis, Paracetamol, brusetabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
PAMOL
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 18
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Brusetabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
brusetabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...