Robinul-Neostigmin®

N07AA51
 
 

Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom i kombination med kolinesterasehæmmer. Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg glycopyrroniumbromid og 2,5 mg neostigminmethylsulfat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1-2 ml svarende til 0,02 ml/kg legemsvægt i.v. i løbet af 10-30 sek.  

Børn. 0,02 ml/kg legemsvægt i.v. i løbet af 10-30 sek. 

Kontraindikationer

 • Mekanisk obstruktion i gastro-intestinalkanalen eller urinvejene.
 • Må ikke anvendes sammen med suxamethon.
 • Peritonitis.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved astma, epilepsi, hypertension, hypotension og hjerteinsufficiens.
 • Febrile patienter bør observeres nøje på grund af den svedhæmmende virkning.
 • Desuden forsigtighed ved udtalt bradykardi, tyrotoksikose, Parkinsons sygdom og hos patienter, som nyligt er opereret i tarm eller blære. Herunder speciel forsigtighed ved anastomoser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed, Øget peristaltik, Øget spytsekretion.
Arytmier, Bradykardi, Takykardi.
Døsighed.
Nedsat svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Vandladningsbesvær.
Akkommodationsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok  (grad II), Forlænget QT-interval, Hjertestop, Hypotension.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Angioødem.

Interaktioner

 • Den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • β-blokkere kan øge risikoen for bradykardi og hypotension.
 • Samtidig anvendelse af ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere (fx mivacurium) kan give forsinket revertering efter neuromuskulær blokade i forbindelse med anæstesi, idet neostigmin også hæmmer nedbrydningen af mivacurium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Glycopyrronium 

 • Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist). Blokerer acetylkolins virkning i det parasympatiske nervesystem.

Neostigmin 

 • Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder acetylkolin. Øger dermed stimuleringen af de receptorer, der stimuleres af acetylkolin.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 


Glycopyrron:  

 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren og medfører dermed mindre risiko for nervøsitet, uklarhed og svimmelhed.
 • Ca. 15% af den indgivne mængde udskilles med galden, resten gennem nyrerne, hovedsageligt som uomdannet substans.
 • Virkningsvarighed ca. 4 timer.

  

Neostigmin:  

 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres af plasmaesteraser.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed 3-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH ca. 3,6.
Forligelighed ved infusion: Må ikke fortyndes eller blandes med andre farmaka. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 + 2,5 mg/ml 113993
10 x 1 ml
436,10
 
 

Revisionsdato

2017-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...