Arcosal®

Udgået: 25.09.2017
A10BB03
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (krydskærv) tolbutamid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • 500 mg 2-3 gange dgl. før måltiderne, evt. 1 g om morgenen.

  

Nedsat nyrefunktion 

 • Nedsat dosis ved nedsat nyrefunktion.

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer
 • Kendt overfølsomhed over for meglitinider
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fototoksicitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Hæmolytisk anæmi.
Allergiske reaktioner.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsageligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
  • vitamin K-antagonister
  • fenylbutazon
  • sulfamethoxazol/trimethoprim
  • ACE-hæmmere
  • fluconazol
  • ranitidin.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Overfølsomhed for alkohol svarende til disulfiramvirkningen kan i sjældne tilfælde forekomme.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Tolbutamid virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne. 

Farmakokinetik

 • Ca. 90% absorberes fra mave-tarmkanalen. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-6 timer. 
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. 
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer. 
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter. 
 • Virkningsvarighed 6-12 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 154831
100 stk.
Udgået 2017-09-25 00:00:00
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 197020
250 stk.
Udgået 2017-09-25 00:00:00

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
ARCOSAL
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...