Arcosal®

Udgået: 25.09.2017
A10BB03
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (krydskærv) tolbutamid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • 500 mg 2-3 gange dgl. før måltiderne, evt. 1 g om morgenen.

  

Nedsat nyrefunktion 

 • Nedsat dosis ved nedsat nyrefunktion.

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer
 • Kendt overfølsomhed over for meglitinider
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fototoksicitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Hæmolytisk anæmi.
Allergiske reaktioner.
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2%.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsageligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
  • vitamin K-antagonister
  • fenylbutazon
  • sulfamethoxazol/trimethoprim
  • ACE-hæmmere
  • fluconazol
  • ranitidin.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Overfølsomhed for alkohol svarende til disulfiramvirkningen kan i sjældne tilfælde forekomme.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Tolbutamid virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne. 

Farmakokinetik

 • Ca. 90% absorberes fra mave-tarmkanalen. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-6 timer. 
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. 
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer. 
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter. 
 • Virkningsvarighed 6-12 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 154831
100 stk.
Udgået 25.09.2017
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 197020
250 stk.
Udgået 25.09.2017

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
ARCOSAL
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. oktober 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...