Tamoxifen "Mylan"

L02BA01
 
 

Antineoplastisk middel, non-steroidt, specifikt antiøstrogen. 

Anvendelsesområder

  • Adjuverende behandling ved primær mammacancer og ved metastaserende mammacancer hos patienter med østrogenreceptorpositive tumorer.

Tamoxifen bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg eller 20 mg tamoxifen (som citrat). 

Doseringsforslag

20-40 mg dgl., evt. fordelt på 2 doser. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Tromboemboli, Væskeretention.
Hedeture.
Lægkramper.
Svimmelhed.
Alopeci, Hududslæt.
Endometriehyperplasi, Vaginalblødning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner.
Katarakt, Retinopati.
Meget sjældne (< 0,01%) Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.

Interaktioner

  • Tamoxifen forstærker virkningen af warfarin.
  • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af tamoxifen.
  • Samtidig behandling med paroxetin er vist at øge mortaliteten hos kvinder med mammacancer, og kombinationen skal undgås. Skyldes formentlig, at paroxetin, der er en kraftig hæmmer af CYP2D6, hæmmer omdannelsen af tamoxifen til dets meget bioaktive metabolitter. En lignende effekt er mulig for andre kraftige hæmmere af CYP2D6. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Pga. virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af tamoxifen medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Virker ved mammacancer som et antiøstrogen på tumoren ved at blokere for østrogenets binding til østrogenreceptoren. 

Farmakokinetik

  • Absorberes i varierende omfang fra mave-tarmkanalen.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 4-7 timer.
  • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til aktive metabolitter, der har langt højere affinitet til østrogenreceptoren end tamoxifen.
  • Eliminationen er bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på over 7 dage.
  • Udskilles med fæces, hovedsageligt som konjugater.
  • Der forekommer enterohepatisk cirkulation.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 10 mg 412825
100 stk.
131,80 2,64
(A) tabletter 20 mg 412924
100 stk.
260,30 2,60

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
TN, G, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
TN, G, 20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 9,6
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2015-04-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...