Vivotif®

J07AP01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod infektioner med S. typhi.
 • Vaccinen anbefales til:
  • Personer, der rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk
  • Personer, som lever i nær kontakt med bacilbærere.

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 2 mia. levende, svækkede bakterier (Salmonella entirica serovar typhi, stamme Ty21a). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 5 år 

 • 1 enterokapsel på tom mave og mindst 1 time før et måltid på dag 1, 3 og 5.


Bemærk: 

 • Kapslerne skal tages med et glas vand (højst 37°C) på tom mave og mindst 1 time før et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele. Det er en forudsætning for at opnå virkning, fordi vaccinen inaktiveres af mavesyre.
 • Vaccinen kan gives samtidig med eller med uafhængigt interval i forhold til andre levende og inaktiverede vacciner samt immunglobulin.
 • Indeholder dibutylphthalater og bør kun på tvingende indikation gives til børn.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 

 • Vaccination bør udskydes i tilfælde af gastro-intestinale infektioner.
 • I tilfælde af antibiotikabehandling bør vaccination udskydes i mindst 3 døgn efter endt behandling.
 • Ved antibiotikabehandling, der startes inden for 3 døgn efter endt vaccination, har vaccinen ikke sikker effekt.
 • Malariaprofylakse med mefloquin eller doxycyclin må tidligst påbegyndes 3 dage efter sidste vaccinedosis.


Beskyttelse 

 • Revaccination anbefales hvert 3. år ved rejse/ophold i områder, hvor der er risiko for tyfus.
 • Ved revaccination gives 3 kapsler som ved primærvaccination.
 • Beskyttelsen er ca. 70%.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Vaccination bør udskydes ved: 

 • Gastro-intestinal infektion
 • Behandling med antibiotika.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke kendt Artralgi, Rygsmerter.
Paræstesier, Svimmelhed.
Dermatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion hos barnet. Bør undgås til gravide på grund af indhold af dibutylphthalater over den tilladte grænseværdi. Phthalater er mistænkt for reproduktionstoksiske effekter. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion af barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Aktiv immunisering ved fremkaldelse af specifikt lokalt immunrespons i mave-tarm kanalen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder levende, svækkede, ikke-patogene bakterier af Salmonella entirica serovar typhi.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : enterokapsler 2 Mia bakterier
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterokapsler 2 Mia bakterier
Titandioxid (E171) : enterokapsler 2 Mia bakterier
Andre:
Lactose : enterokapsler 2 Mia bakterier

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 2 Mia bakterier 395635
3 stk. (blister)
Udgået 05-11-2018
(B) enterokapsler 2 Mia bakterier  (Paranova Danmark) 449827
3 stk. (blister)
424,60

Foto og identifikation

Enterokapsler  2 Mia bakterier

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
enterokapsler 2 Mia bakterier
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...