Zinnat®

J01DC02
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut streptokok-tonsillitis og -pharyngitis
 • Akut bakteriel sinuitis
 • Akut otitis media
 • Akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis
 • Cystitis
 • Pyelonefritis
 • Ukomplicerede bløddelsinfektioner
 • Behandling af tidlig Lyme-sygdom
 • Ved alvorlige infektioner bør behandling gives med cefuroxim i.v.

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg cefuroxim (som cefuroximaxetil). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg 

 • 250-500 mg 2 gange dgl. 


Børn < 40 kg 

 • 10-15 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. 
 • Højst 250 mg dgl.

  

Nedsat nyrefunktion: 

GFR Dosering
≥ 30 ml/min Ingen dosisjustering
10-29 ml/min. Dosis hver 24. time
< 10 ml/min. Dosis hver 48. time
Hæmodialyse 1 ekstra dosis efter hver dialyse

  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Dosis bør indtages i forbindelse med et måltid, idet absorptionen herved øges.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  GFR  

  Oral dosis (voksne)  

  10-30 ml/min. 

  Dosis hver 24. time  

  < 10 ml/min. 

  Dosis hver 48. time  

  Hæmodialyse 

  1 ekstra dosis efter hver dialyse  

   

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer.
Anæmi, Eosinofili, Neutropeni.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Ikke kendt Clostridium difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Vasculitis.
Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Candidiasis, Drug fever.
Nyrefunktionspåvirkning.

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefuroxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefuroxims nefrotoksicitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en lille øget risiko. 

Referencer: 3713, 3711

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 0,4% efter enkeltdosis, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Frekvensen af bivirkninger hos barnet er på niveau med placebo. Blodig diarré er beskrevet hos et præmaturt barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.
 • Følsomme bakterier, som er under påvirkning af cefuroxim, fortsætter deres vækst i længden, men de kan ikke dele sig og vokser derfor ud til lange tråde. Til sidst går bakterierne i opløsning og dør.
 • Det fremgår heraf, at cefuroxim virker baktericidt, og at virkningen er mest udtalt på bakterier i hurtig vækst.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefuroxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
   • Gramnegative bakterier som fx E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Cefuroximaxetil er en α-acetoxyethylester (prodrug) af cefuroxim.
 • I modsætning til cefuroxim, som passerer uabsorberet gennem mave-tarmkanalen, absorberes maksimalt 60% af esteren efter oral indgift indtaget i forbindelse med et måltid.
 • Efter absorption spaltes esteren af uspecifikke esteraser i blod og væv under frigivelse af det aktive cefuroxim samt acetaldehyd og eddikesyre. De to sidstnævnte produkter indgår i organismens intermediære metabolisme.
 • Efter indgift af cefuroximaxetil svarende til 500 mg cefuroxim opnås maksimal plasmakoncentration af cefuroxim på 7 mikrogram/ml i løbet af 2-3 timer.
 • Det ikke absorberede udskilles med fæces overvejende som bakteriologisk inaktiv ester.
 • Efter absorption forholder cefuroximaxetil sig som cefuroxim.
 • Passerer i ringe grad blod-hjernebarrieren ved normale meninges.
 • Den gennemsnitlige plasmakoncentration kan øges med ca. 30% ved samtidig indgift af probenecid.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Koncentrationen i urinen er ca. 500 mikrogram/ml.
 • Udskilles i ringe mængde med galden.
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : filmovertrukne tabletter 500 mg  (EuroPharmaDK)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : filmovertrukne tabletter 500 mg  (EuroPharmaDK)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (EuroPharmaDK) 054257
12 stk. (blister)
Udgået 03-12-2018
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (2care4) 528065
15 stk. (blister)
363,10 24,21

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3713 Berkovitch M, Segal-Sacher J, Greenberg R et al First trimester exposure to cefuroxime: a prospective cohort study Br J Clin Pharmacol 2000 50(2) 161-5 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10930968

 
 

Revisionsdato

2017-03-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...