Pirom®

M01AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomatisk lindring kun ved reumatoid artritis, ankyloserende spondylitis (morbus Bechterew) og osteoartrose.

Piroxicam bør kun anvendes i begrænset omfang, og behandlingen bør kun forestås af læger med erfaring i reumatologiske sygdomme.
Kombinationsbehandling med PPI bør overvejes, især til ældre.
Bemærk: Bør ikke gives som førstevalg. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (delekærv) piroxicam. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Inden for 14 dage bør foretages en vurdering af fordele/risici, og hvis behandling fortsat er nødvendig, bør behandlingen regelmæssig vurderes, og behandlingen bør gives i kortest mulig tid og lavest mulig dosering.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Tidligere eller aktuel gastro-intestinal blødning eller ulcus, colitis ulcerosa, Crohns sygdom, gastro-intestinal cancer, diverticulitis eller anden gastro-intestinal lidelse, der disponerer til blødningstilstand.
 • Samtidig anvendelse af andre NSAID-præparater, herunder COX-2 selektive NSAID og acetylsalicylsyre i smertestillende doser.
 • Samtidig anvendelse af antikoagulantia.
 • Tidligere alvorlig allergisk lægemiddelreaktion af enhver type, især kutane reaktioner, samt tidligere hudreaktioner af enhver type i forbindelse med brugen af piroxicam, andre NSAID eller anden medicin.
 • Moderat eller alvorlig hjerte- og leverinsufficiens, svær hypertension.
 • Akut nyreinsufficiens
 • Svær trombocytopeni.
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed til ældre pga. øget risiko for gastro-intestinale bivirkninger.
 • Forsigtighed ved hypertension.
 • Ved første forekomst af kutanreaktion seponeres behandlingen.

 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-duodenale ulcera, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Perifere ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Somnolens, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Akut nyresvigt, Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Stomatitis.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Hepatitis, Pancreatitis.
Dyspnø.
Aplastisk anæmi.
Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Paræstesier.
Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Enkelte tilfælde af lithiumtoksicitet pga. nedsat renal sekretion er rapporteret. Se endvidere NSAID

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 190 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: I et studie med 4 ammende kvinder, der var i piroxicambehandling over længere tid, var den gennemsnitlige relative vægtjusterede dosis ca. 4% (højst 8%). Der er ikke beskrevet bivirkninger hos børnene. Selvom piroxicam har en meget lang halveringstid (ca. 50 timer), taler disse resultater for, at behandling er forenelig med amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer.
 • Metaboliseres i udstrakt grad i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 50 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 548727
10 stk.
98,00 9,80
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 549105
100 stk.
307,60 3,08

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...