Glucos "Fresenius Kabi" 50 mg/ml

Glucos "Fresenius Kabi"
B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml. 1 l indeholder 50 g (278 mmol) glucose. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

  

Parenteral energitilførsel 

  • 500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
  • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time.


Væsketilførsel uden samtidig elektrolyttilførsel 

  • 1 til flere liter i døgnet.
  • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time eller ca. 10 ml/kg legemsvægt/time.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypervolæmi, Tromboflebitis.
Elektrolytforstyrrelser, Glucosuri, Hyperglykæmi.
Anafylaktisk reaktion*, Hypersensitivitet*.

*Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 50 ml væske pr. 6 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

  • Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.
  • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

  • Glucose metaboliseres primært til gluconeogenese (energilagring) og til glycogenolyse (energifrigivelse).
  • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber Infusionsvæske 50 mg/ml
Osmolaritet Ca. 280 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
Energiindhold Ca. 840 kJ/l (200 kcal/l)
pH Ca. 4

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives samtidig med, før eller efter blod gennem samme infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme. 

Indholdsstoffer

Glucoseinfusionsvæske, opløsning  50 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 067001
50 x 100 ml (Freeflex)
478,80
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 374251
30 x 250 ml (Freeflex)
340,25
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 042396
10 x 1000 ml
143,70
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 164256
20 x 500 ml (Freeflex)
237,25
 
 

Revisionsdato

2016-08-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. maj 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...